Service / contact 2019-11-21T11:03:13+00:00


Sepagrip b.v.
Nijverheidsweg 23
2102 LK Heemstede

Van oudsher is SEPAGRIP gevestigd in Heemstede. Een uitstekende locatie “in een wereld die steeds kleiner wordt” om zowel in Nederland als andere Europese landen klanten te bezoeken en optimaal service te verlenen.

SEPAGRIP is geassocieerd lid van De Onafhankelijke Craft Brewers

Contactformulier

Advies

U staat als klant centraal en daarop is alles en iedereen binnen Sepagrip gericht.

Voor u betekent dit ;

  • dat uw productie nog veiliger en efficiënter wordt
  • dat u de kwaliteit van uw eigen producten nog beter maakt
  • dat u de downtime verder reduceert
  • dat u uw concurrentiekracht vergroot
  • dat wij u gratis adviseren, voorraad voor u houden en op tijd leveren

Sepagrip, één aanspreekpunt voor alles op het gebied van filtratietechnologie, tankreiniging en automatische monstername apparatuur.

Heeft u support nodig?

Vragen over filtratietechnologie?

Over producten,  de installatie ervan, een handleiding, technische informatie of wilt u dat er een specialist langs komt?

 Belt u of contacteer ons op 023 3030 119 of via email info@sepagrip.nl

Over Sepagrip

SEPAGRIP werd in 1987 opgericht door Pieter van Donselaar , de vader van Liselotte van Donselaar die sinds 2015 de directie voert van Sepagrip en van Flottweg Nederland.

Door haar enthousiasme en gedegen leerschool bouwde zij Sepagrip uit tot een specialist op het gebied van filtratie en tankreiniging, met als rode draad de hoge eisen die in de industrie worden gesteld op het gebied van hygiëne en veiligheid.

Flottweg Nederland richt zich op scheidingstechnologie in de meest brede zin, kijk eens op flottweg.nl

Heeft u vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming?  

Bij Sepagrip staan kwaliteit en veiligheid centraal, dat geldt voor onze producten maar ook voor de manier waarop wij omgaan met uw privacy.

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening moet duidelijkheid scheppen over de informatie die wij over u hebben en hoe we daar mee omgaan. (in Europa wordt deze wet GDPR genoemd, General Data Protection Regulation).

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht ons om te melden over welke persoonlijke gegevens wij van u beschikken. Dit zijn: uw voornaam, uw achternaam, de bedrijfsnaam, het land waar u bent gevestigd, uw emailadres en uw (mobiele) telefoonnummer.

Met de implementatie van Exact online in 2017 hebben wij een grote stap gezet, ook op het gebied van privacy en wetgeving omdat er in deze software bepaalde tools zitten waarmee wij uw gegevens en hoe deze zijn verkregen inzichtelijk houden.

Heeft u vragen hierover mailt u dan naar m.visser@sepagrip.nl

Lees hier meer op de website van Exact Online

kies taal Nederlandschoose language English